Liên hệ

Trường THCS Giao Hà

Địa chỉ: Xã Giao Hà, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Người Phát ngôn: Ông Phạm Văn Chí  Chức vụ: Hiệu Trưởng: 
Điện thoại:  01683347366